Vergoeding

Kosten en Vergoeding

Declareren bij de zorgverzekeraar

Wij werken via een netwerk voor GGZ professionals: 1nP (www.1np.nl).

Neem altijd eerst contact met ons op om zeker te weten wat voor jou geldt en of je je kan aanmelden bij ons.

Vergoeding via 1nP:

De praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Specialistische ggz, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.

De behandeling wordt dan direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd door 1nP. Zie verder op www.1np.nl. Je hebt hiervoor een verwijsbrief nodig die voldoet aan de criteria die op de website van 1nP te vinden zijn (https://www.1np.nl/praktische-info/verwijzing).

Algemeen:

Psychische zorg valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Er moet sprake zijn van een DSM V classificatie om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Niet alle diagnosen worden vergoed, bijvoorbeeld relatietherapie, behandeling voor aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde klachten en rouw worden niet vergoed. Jouw behandelaar registreert de behandeling dan in een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In de DBC worden de diagnose en activiteiten die in het kader van de therapie zijn verricht geregistreerd. De gegevens van de DBC worden geanonimiseerd opgeslagen in een landelijke database, het Diagnose Informatie Systeem (DIS). Hoewel de privacy van je gegevens voldoende beveiligd zou moeten zijn, zijn daarover nog wel twijfels. De privacy van jouw gegevens kan daarom niet volledig gegarandeerd worden. De factuur die je bij je verzekeraar indient is niet anoniem: je verzekeraar kan op de nota de globale diagnose en behandelactiviteiten inzien. Wel kan je een privacyverklaring opsturen aan de verzekeraar zodat er geen expliciete code op wordt vermeldt, maar nog wel de duur van de gesprekken en soort behandelaar. Als je hiervan gebruik wilt maken, geef dit dan bij het eerste gesprek aan.

Per 1-1-2022 is er sprake van een nieuw vergoedingsysteem, het zorgprestatiemodel. Zie voor informatie hierover: www.zorgprestatiemodel.nl.

 

Zelf betalen

Indien jouw diagnose niet wordt vergoed of je om andere redenen ervoor kiest de behandeling zelf te willen betalen dan kun je contact opnemen voor de mogelijkheden.

Trainingen  vallen buiten vergoede zorg en komen voor je eigen rekening.