Hoe werkt het?

MOMENTEEL HEBBEN WIJ GEEN RUIMTE VOOR NIEUWE AANMELDINGEN

je kunt bijvoorbeeld een andere vrijgevestigde psychiater zoeken via www.vvpaoamsterdam.nl

  • Aanmelding. Je meldt je aan via info@fides-amsterdam.nl of via Contact. Het kan handig zijn om contact op te nemen met je verzekeraar over de vergoeding, zie Vergoeding & Kosten. Geef voor je eerste afspraak aan hoe je de gesprekken wilt vergoeden. Lees verder.
  • 1e afspraak/intake. Je krijgt een intakeafspraak met een van de psychiaters op de Admiralengracht (of online indien dit niet mogelijk is). Dit is doorgaans maximaal 3-4 weken na aanmelding. Daarbij neem je een verwijsbrief, je identiteitsbewijs en eventuele eerdere brieven en/of medicatielijst mee. De intake bestaat uit twee gesprekken van circa 60 minuten om een eerste indruk van je klachten te krijgen en om kennis te maken. Lees verder.
  • Overleg en advies.  Meestal wordt er in het team overlegd over een persoonlijk advies. Dit advies wordt met je besproken in een adviesgesprek van 30-45 minuten. Er wordt een eerste richting bepaald en een behandelvoorstel gedaan.
  • Behandeling. Vaak is dezelfde psychiater ook de behandelaar. Soms wordt er samengewerkt met andere psychiaters uit het team of GZ-psychologen van samenwerkende praktijken (binnen 1nP zijn dat deze behandelaren). Lees verder.

 

Wil je weten of jouw behandeling vergoed wordt? Zie Kosten & Vergoeding.

De praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten.

Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Afspraken afzeggen

Soms moet je helaas een afspraak afzeggen. Tot 24 uur voor de afspraak kan je kosteloos afzeggen. Hierna zullen we, ook in geval van overmacht een bedrag in rekening brengen.​​ Dit is 50 euro voor consulten via contractvrije vergoeding of als je zelf betaalt en 75 euro voor vergoeding via 1nP, zie ook Vergoeding. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekeraar.

 

Trainingen

Wist je dat wij ook coachen en trainingen geven? Zie Trainingen.


 

Van Eeghenlaan 27_05