Behandeling

Als je vervolgens bij Fides in behandeling komt zullen we samen een behandelplan maken waarbij er concrete doelen worden besproken met frequentie en duur van afspraken. De meeste behandelingen zijn psychotherapeutisch van aard (cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, inzicht gevende psychotherapie), soms is er tevens een medicamenteuze behandeling geïndiceerd.

Voor de keuze van je behandeling maken we gebruik van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke literatuur, jouw voorkeur en jouw persoonlijke situatie.

In sommige gevallen zullen wij samenwerken met therapeuten die een specifieke behandeling kunnen bieden. Hiervoor werken wij samen met:

Mees & Hagel psychologen; voor onder andere specifieke psychologische behandelingen als ACT, EMDR en oplossingsgerichte therapie.

 

de volgende GZ-professionals binnen 1nP: RVE binnen 1nP